Industrigallerian

Om Industrigallerian

Industrigallerian Industrigallerian

Vår affärsidé

Ytor

Varma industriytor kombinerat med kontor och konferensytor.

Engagemang

För att våra hyresgäster ska utvecklas samarbetar vi med Näringslivscentrum och industrikompetens.

Partners

Våra hyresgäster kan på ett positivt sätt utnyttja varandras kunskaper.

Industrial Business Residence

Genom att sammanföra unga innovativa företag, systemleverantörer​ och erfarna producerande företag bäddar vi för ett affärsdrivande samarbete som alla vinner på. Nya produkter når marknaden snabbare, samtidigt som de producerande ökar beläggningen.

Vi jobbar hårt för att utveckla vårt koncept och det vi tror på. Det innebär till exempel att vi är mycket noga med att hitta en bra mix av företag som har nytta av samarbete, Vi vet av erfarenhet att om vi sammanför bolag med gemensamma intressen så dröjer det inte länge innan de ser fördelarna med att "kroka arm" på ett sätt som gynnar dem båda.

För att stimulera ett bra arbetsklimat tillåter vi inga konkurrerande verksamheter, det måste finnas tillit och förtroende i systemet. All information betraktas därför som sektretessbelagd och inget som diskuteras inom väggarna kommer ut.

Genom att göra våra företag delaktiga i möten för konceptets framtida utveckling bygger vi den kultur av "affärsmässig gemenskap" som är så viktig för oss.

Vi närmar oss full beläggning i våra 55 000 m2 industrilokaleer men det finns fortfrande plats för fler företag som känner att det koncept vi på Industrial Business Residence tror på kan passa även för er.